استخدام ۳ رده شغلی جهت تالار در مشهد

استخدام ۳ رده شغلی جهت تالار در مشهد
  به افراد زیر جهت کار در تالار در مشهد نیازمندیم: ۱- نیروی پذیرایی ۲– نیروی خدماتی و نظافتی ۳- تاسیسات و انباردار تلفن:۰۹۱۹۳۳۷۸۷۵۸

استخدام ۳ رده شغلی جهت تالار در مشهد

  به افراد زیر جهت کار در تالار در مشهد نیازمندیم: ۱- نیروی پذیرایی ۲– نیروی خدماتی و نظافتی ۳- تاسیسات و انباردار تلفن:۰۹۱۹۳۳۷۸۷۵۸
استخدام ۳ رده شغلی جهت تالار در مشهد

استخدامی