استخدام داروساز | چهارشنبه ۲۳ دی ۹۴

استخدام داروساز | چهارشنبه ۲۳ دی ۹۴

آگهی استخدام داروساز در تهران پزشک داروساز با پروانه , بهره برداری شهرقدس جهت , درمانگاه شبانه روزی نیازمندیم ۰۹۱۲۱۴۰۹۰۱۱ &ndsh; ۰۹۱۲۴۹۵۴۱۲۲ _______________Www.IrnEstekhdm.Ir_______________ داروسازجهت نماینده علمی , شرکت آرایشی درمانی , نیازمندیم ۰۹۳۰۲۷۹۵۰۹۶و۷۷۷۵۱۴۰۴ _______________Www.IrnEstekhdm.Ir_______________ یک داروساز جهت مسئول فنی , شیفت بعدازظهر داروخانه , در محدوده شرق تهران ۰۹۱۲۶۱۳۱۵۴۹ _______________Www.IrnEstekhdm.Ir_______________ دکتر داروساز , جهت مسئول فنی، […]