استخدام ویزیتور مجرب با روابط عمومی بالا

به چند نفر ویزیتور مجرب با روابط عمومی بالا در زنجان نیازمندیم ۲۹۵۰ ۶۹۹ ۰۹۱۹ (این آگهی فقط تا تاریخ ۲۹/۱۰/۹۴ معتبر است)
استخدام