استخدام شرکت بازرگانی نفت و گاز در تهران

استخدام شرکت بازرگانی نفت و گاز در تهران
  یک شرکت مهندسی و بازرگانی در محدوده میرداماد تهران در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی استخدام می نماید: ردیف ۱ کارشناس بازرگانی آشنا به زبان انگلیسی ترجیحا آشنا در زمینه ابزار دقیق شیرآلات ۲ کارشناس بازرگانی مسلط به زبان انگلیسی ۳ کارشناس helpdesk آشنا به mcsa دارای مدرک کامپیوتر کلیه گرایش ها ۴ […]

استخدام شرکت بازرگانی نفت و گاز در تهران

  یک شرکت مهندسی و بازرگانی در محدوده میرداماد تهران در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی استخدام می نماید: ردیف ۱ کارشناس بازرگانی آشنا به زبان انگلیسی ترجیحا آشنا در زمینه ابزار دقیق شیرآلات ۲ کارشناس بازرگانی مسلط به زبان انگلیسی ۳ کارشناس helpdesk آشنا به mcsa دارای مدرک کامپیوتر کلیه گرایش ها ۴ […]
استخدام شرکت بازرگانی نفت و گاز در تهران

استخدام