استخدام شرکت تولیدی اروند چرخ

  شرکت تولیدی اروند چرخ در تهران به یک نفر حسابدار ارشد آشنا به نرم افزار همکاران سیستم و مسلط به اکسل نیازمند است. (دیپلم ریاضی اولویت دارد) ارسال رزومه تا یک هفته از تاریخ درج آگهی به: ایمیل: info@dch.com فکس: ۸۸۳۳۰۷۳۷
استخدامی