استخدام برشکار و سرپرست دوخت تریکو

  به چند نفر برشکار و سرپرست دوخت تریکو محدوده مارلیک البرز با بیمه و سرویس رفت و برگشت نیازمندیم. شماره تماس:۰۲۱۶۵۱۷۷۷۶۷
استخدام