استخدام مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان گلستان

استخدام مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان گلستانمرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان گلستان دعوت به همکاری می کند موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی درنظر دارد به منظور تامین نیروی

Read More استخدام مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان گلستان

استخدام یک شرکت معتبر در چند استان

استخدام یک شرکت معتبر در چند استانیک شرکت معتبر در امور فروشگاه های زنجیره‌ ای جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در  تهران و شهرستان ها به افراد با حداقل ده سال سابقه و مدرک تحصیلی لیسانس برای مشاغل  ذیل نیاز دارد .

Read More استخدام یک شرکت معتبر در چند استان