استخدام کارشناس حسابداری در شرکت فن آوران بهبود انرژی البرز

استخدام کارشناس حسابداری در شرکت فن آوران بهبود انرژی البرزشرکت فن آوران بهبود انرژی البرز در راستای تکمیل کادر پرسنل حسابداری خود به فردی با مشخصات ذیل در تهران نیازمند است. عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس حسابداری  فردی با دقت

Read More استخدام کارشناس حسابداری در شرکت فن آوران بهبود انرژی البرز

استخدام کارشناس برق و سرپرست مونتاژ در شرکت تالیران در البرز

استخدام کارشناس برق و سرپرست مونتاژ در شرکت تالیران در البرزشرکت مهندسی تالیران در جهت افزایش نیروی انسانی کارخانه نیازمند نفراتی با تخصصات ذیل در البرز است.  عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس برق آشنا به نقشه کشی و تابلوهای برق صنعتی

Read More استخدام کارشناس برق و سرپرست مونتاژ در شرکت تالیران در البرز

استخدام متخصص کدنویسی VHDL در شرکت مهندسی البرز

استخدام متخصص کدنویسی VHDL در شرکت مهندسی البرزشرکت مهندسی البرز با بیش از ۱۰ سال فعالیت در زمینه طراحی و ساخت سیستمهای الکترونیکی و مخابراتی با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید. عنوان شغلی متخصص کدنویسی VHDL و پیاده

Read More استخدام متخصص کدنویسی VHDL در شرکت مهندسی البرز