استخدام شبکه بهداشت ودرمان فریدن

استخدام شبکه بهداشت ودرمان فریدنشبکه بهداشت ودرمان فریدن بر اساس جدول ذیل نیازمند پزشک جهت تکمیل تیم سلامت مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش خود می باشد. لذا ازکلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می گردد. نام بلوک نوع

Read More استخدام شبکه بهداشت ودرمان فریدن

استخدام مسئول فنی با مدرک کارشناسی بهداشت

استخدام مسئول فنی با مدرک کارشناسی بهداشتبه مسئول فنی با مدرک کارشناسی بهداشت محیط ( با سابقه و بدون سابقه ) و یکنفر منشی خانم آشنا به حسابداری در تهران نیازمندیم. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به

Read More استخدام مسئول فنی با مدرک کارشناسی بهداشت

استخدام عضو هیات علمی پیمانی وزارت بهداشت 94

 استخدام عضو هیات علمی پیمانی وزارت بهداشت استخدام عضو هیات علمی پیمانی وزارت بهداشت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی مرکز امور هیئت علمی هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی با استعانت از درگاه خداوند متعال به

Read More استخدام عضو هیات علمی پیمانی وزارت بهداشت 94