استخدام دانشگاه جندی شاپور اهواز

استخدام دانشگاه جندی شاپور اهواز متن آگهی: خبر ۹ اردیبهشت ماه ۹۹ – سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از جذب نیرو در دانشگاه خبر داد. به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه،

Read More استخدام دانشگاه جندی شاپور اهواز