استخدام کارگربسته‌بندی خانم دریک شرکت بین المللی‌

استخدام کارگربسته‌بندی خانم دریک شرکت بین المللی‌یک شرکت بین المللی در حوزه صنایع غذایی، از بین واجدین شرایط برای فعالیت در تهران به طور تمام وقت استخدام می‌کند. ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کد شغل ۱ انباردار آقا دارای

Read More استخدام کارگربسته‌بندی خانم دریک شرکت بین المللی‌