استخدام کلینیک شبانه روزی اسلام شهر

  کلینیک فعال و شبانه روزی در اسلامشهر تعدادی دندانپزشک و کارشناس پرستاری خانم نیازمند می باشد. تلفن:  ۰۹۱۲۱۰۸۰۴۶۷و ۵۶۱۴۳۲۷۲ و ۵۶۱۳۳۸۹۰استخدام