استخدام شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر(اصلاحیه)

استخدام شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر(اصلاحیه) متن آگهی: خبر ۸ اردیبهشت ۹۹: اصلاحیه آگهی آزمون استخدامی شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر برای داوطلبان ردیف ۳ رشته های مورد تقاضا (فوریتهای پزشکی) داشتن گواهینامه رانندگی

Read More استخدام شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر(اصلاحیه)