استخدام کارشناس‌فروش،پشتیبانی‌وبرنامه‌نویس درشرکت پارس گرین

استخدام کارشناس‌فروش،پشتیبانی‌وبرنامه‌نویس درشرکت پارس گرینشرکت پارس گرین از افراد واجد شرایط در ردیف های شغلی ذیل در تهران دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی شرایط احراز ۱ کارشناس فروش توانایی به کار با کامپیوتر ( ICDL ) دارای

Read More استخدام کارشناس‌فروش،پشتیبانی‌وبرنامه‌نویس درشرکت پارس گرین