دلایل اصلی بیکاری در ایران

دلایل اصلی بیکاری در ایرانعوامل اصلی بیکاری در ایران تحقیقات نشان می دهد ۱۳ عامل برای ترک شغل در ایران وجود دارد که از مهم‌ترین آنها دستمزد پایین و قراردادهای موقت کار است. هراس از اخراج و ترک کار، باعث

Read More دلایل اصلی بیکاری در ایران