استخدام اپراتور خانم در بیمارستان رامتین

استخدام اپراتور خانم در بیمارستان رامتین   بیمارستار رامتین در ولنجک تهران به اپراتور خانم نیازمند است. تلفن : ۲۲۴۲۰۱۳۶ الی ۷