استخدام کارشناس بازرگانی در شرکت تجهیزات پزشکی

استخدام کارشناس بازرگانی در شرکت تجهیزات پزشکی آگهی استخدام یک شرکت معتبر تجهیزات پزشکی شرکت معتبر تجهیزات پزشکی در تهران در جهت تکمیل و ارتقاء بخش بازرگانی خود نیازمند کارشناس بازرگانی با مشخصات زیر می باشد: مسلط به زبان انگلیسی

Read More استخدام کارشناس بازرگانی در شرکت تجهیزات پزشکی