دعوت به همکاری شرکت فرس پیشگام

دعوت به همکاری شرکت فرس پیشگام   شرکت فرس پیشگام به تعدادی نیروی حسابدار با سابقه کارمفید آشنا به نرنم افزار حسابداری با حقوق مکفی و بیمه در شیراز نیازمندیم. شماره تماس:۳۶۲۶۰۰۰۲استخدام کار