استخدام مسئول دفتر و کارشناس فروش در گروه نرم افزاری پیوست

استخدام مسئول دفتر و کارشناس فروش در گروه نرم افزاری پیوستگروه نرم افزاری پیوست در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید. شرایط عمومی : قبولی در آزمون شفاهی و کتبی اولیه (رایگان). حداقل

Read More استخدام مسئول دفتر و کارشناس فروش در گروه نرم افزاری پیوست