استخدام سازمان بازرسی کل کشور در زنجان

استخدام سازمان بازرسی کل کشور در زنجانفراخوان همکاري (ویژه استان زنجان) بازرسی‌کل استان زنجان در راستای انجام وظایف قانونی و توسعه نظارت بر دستگاه‌های مشمول بازرسی و با هدف تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در مقاطع تحصیلی فوق لیسانس و

Read More استخدام سازمان بازرسی کل کشور در زنجان