استخدام سرایدار، نگهبان، کارگرساده آقا

استخدام سرایدار، نگهبان، کارگرساده آقا به سرایدار،نگهبان،کارگرساده آقا در تهران نیازمندیم. ( حقوق بالا+بیمه+غذا+جای خواب ) تلفن:  ۰۹۰۱۳۱۳۲۲۸۷ &ndsh; ۶۶۳۸۱۱۸۴استخدام