اعطای کد نمایندگی رسمی شرکت بیمه سامان(ستاد مرکزی)

اعطای کد نمایندگی رسمی شرکت بیمه سامان(ستاد مرکزی) شرکت بیمه سامان به منظور تکمیل و گسترش شبکه نمایندگان خود در سراسر کشور از بین واجدین شرایط و علاقمندان به فعالیت در صنعت بیمه به عنوان نماینده بیمه جنرال(کلیه رشته ها)

Read More اعطای کد نمایندگی رسمی شرکت بیمه سامان(ستاد مرکزی)