استخدام گروه پترو صنعت جنوب در منطقه عسلویه

استخدام گروه پترو صنعت جنوب در منطقه عسلویهگروه پترو صنعت جنوب در منطقه عسلویه از ردیف های شغلی مدیر پروژه تعمیراتی ، کارمند اداری ، پشتیبانی ، کارمند خدمات رفاهی ، مکانیک خودرو های سبک و کارمند hse با مدرک

Read More استخدام گروه پترو صنعت جنوب در منطقه عسلویه