استخدام محتوانویس،کارشناس کامپیوتر،عکاس وگرافیست‌در تبریز

استخدام محتوانویس،کارشناس کامپیوتر،عکاس وگرافیست‌در تبریزیک شرکت بازرگانی فعال در زمینه واردات و صادرات، خرید و فروش کالا، جهت تکمیل پرسنل خود از جوانان فعال، مستعد و خلّاق در زمینه های ذیل دعوت به همکاری می نماید.( محل کار در استان

Read More استخدام محتوانویس،کارشناس کامپیوتر،عکاس وگرافیست‌در تبریز