مشکل حل نشده کودکان کار

مشکل حل نشده کودکان کارمعضل حل نشده کودکان کار تنگناهای مالی و شرایط بد اقتصادی موجب می‌شود برخی از خانواده‌ها برای تامین هزینه‌های زندگی خود از کودکان استفاده کنند.به همین دلیل است که در خیابان و مناظر عمومی شاهد دستفروشی

Read More مشکل حل نشده کودکان کار