کسب‌ و کار‌های کوچک و نیازمندی به حمایت دولت

کسب‌ و کار‌های کوچک و نیازمندی به حمایت دولتآیا کسب‌ و کار‌های کوچک به حمایت دولت نیاز دارند؟ دکتر محمدرضا حاتمی؛ عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با &lquo;کسب‌وکار&rquo; بررسی می کند: کاسبی‌های شخصی یا کسب‌وکارهای کوچک معمولا با

Read More کسب‌ و کار‌های کوچک و نیازمندی به حمایت دولت