استخدام اپتومتریست(به همراه مسکن وامکانات رفاهی)در نورآباد فارس

استخدام اپتومتریست(به همراه مسکن وامکانات رفاهی)در نورآباد فارسموسسه بینایی سنجی و عینک سازی چشمک از یک نفر کارشناس بینایی سنج (اپتومتریست) با تجربه جهت همکاری در شهر نورآباد ممسنی (استان فارس) با شرایط ذیل دعوت به عمل می آورد. عنوان

Read More استخدام اپتومتریست(به همراه مسکن وامکانات رفاهی)در نورآباد فارس