استخدام کلینیک شبانه روزی اسلام شهر

  کلینیک فعال و شبانه روزی در اسلامشهر تعدادی دندانپزشک و کارشناس پرستاری خانم نیازمند می باشد. تلفن:  ۰۹۱۲۱۰۸۰۴۶۷و ۵۶۱۴۳۲۷۲ و ۵۶۱۳۳۸۹۰استخدام

استخدام کلینیک دکتر یزدان بخش

  کلینیک دکتر یزدان بخش به تعدادی پزشک عمومی &ndsh; بهیار و پرستار و منشی خانم  در شیراز نیازمندیم. آدرس: خیابان قدوسی غربی شماره تماس:۳۸۴۳۲۲۰۱استخدام