استخدام شرکت گردشگری عظیم شهر

استخدام شرکت گردشگری عظیم شهر   شرکت گردشگری عظیم شهر در تهران به افراد زیر نیازمند است: کارمند فروش: خانم مسلط به زبان انگلیسی و تجربه کافی در امور گردشگری سرپرست پشتیبانی: خانم مسلط به زبان انگلیسی و تجربه کافی

Read More استخدام شرکت گردشگری عظیم شهر