استخدام ۳ ردیف شغلی در شرکت ایرساپرداز پاسارگاد

استخدام ۳ ردیف شغلی در شرکت ایرساپرداز پاسارگادشرکت ایرساپرداز پاسارگاد پیشرو در عرصه خدمات فروش اینترنتی، در راستای توسعه کادر نیروی انسانی خود از افراد واجد شرایط زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت/تعداد شرح

Read More استخدام ۳ ردیف شغلی در شرکت ایرساپرداز پاسارگاد