استخدام اپتومتریست(به همراه مسکن وامکانات رفاهی)در نورآباد فارس

استخدام اپتومتریست(به همراه مسکن وامکانات رفاهی)در نورآباد فارس
موسسه بینایی سنجی و عینک سازی چشمک از یک نفر کارشناس بینایی سنج (اپتومتریست) با تجربه جهت همکاری در شهر نورآباد ممسنی (استان فارس) با شرایط ذیل دعوت به عمل می آورد. عنوان شغلی مزایا کارشناس بینایی سنج (اپتومتریست) حقوق+ مزایا + مسکن و امکانات رفاهی+ مطب مجهز واجدین شرایط می توانند رزومه خود را […]

استخدام اپتومتریست(به همراه مسکن وامکانات رفاهی)در نورآباد فارس

موسسه بینایی سنجی و عینک سازی چشمک از یک نفر کارشناس بینایی سنج (اپتومتریست) با تجربه جهت همکاری در شهر نورآباد ممسنی (استان فارس) با شرایط ذیل دعوت به عمل می آورد. عنوان شغلی مزایا کارشناس بینایی سنج (اپتومتریست) حقوق+ مزایا + مسکن و امکانات رفاهی+ مطب مجهز واجدین شرایط می توانند رزومه خود را […]
استخدام اپتومتریست(به همراه مسکن وامکانات رفاهی)در نورآباد فارس

لایسنس نود 32 ورژن 4

موزیک سرا