استخدام حسابدار،کارمندجهت‌امورحواله‌وارزی ومنشی‌در گروه آیتک

استخدام حسابدار،کارمندجهت‌امورحواله‌وارزی ومنشی‌در گروه آیتک
گروه ATC افراد واجد شرایط را به شرح ذیل در تهران استخدام می نماید. ردیف عنوان شغلی شرایط احراز ایمیل ۱ حسابدار شرکت بازرگانی با حداقل ۳ سال سابقه کار در زمینه حسابداری در شرکت های بازرگانی میزان سن: ۳۰-۲۲ متاهل کارشناسی حسابداری محدوده : سعادت آباد job139402@gmail.com ۲ کارمند یا حسابدار صرافی امور حواله […]

استخدام حسابدار،کارمندجهت‌امورحواله‌وارزی ومنشی‌در گروه آیتک

گروه ATC افراد واجد شرایط را به شرح ذیل در تهران استخدام می نماید. ردیف عنوان شغلی شرایط احراز ایمیل ۱ حسابدار شرکت بازرگانی با حداقل ۳ سال سابقه کار در زمینه حسابداری در شرکت های بازرگانی میزان سن: ۳۰-۲۲ متاهل کارشناسی حسابداری محدوده : سعادت آباد job139402@gmail.com ۲ کارمند یا حسابدار صرافی امور حواله […]
استخدام حسابدار،کارمندجهت‌امورحواله‌وارزی ومنشی‌در گروه آیتک

سایت استخدامی

صبحانه