استخدام حسابدار جهت واحد حسابداری یک رستوران

استخدام حسابدار جهت واحد حسابداری یک رستوران
به حسابدار با تجربه جهت واحد حسابداری یک رستوران در تهران خیابان ورزا ( خالد اسلامبولی ) نیازمندیم. متقضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نموده یا از طریق فکس برای شماره زیر ارسال نمایند. آدرس ایمیل: hesabdarinv@gmail.com فاکس: ۰۲۱۸۸۷۱۲۰۴۴

استخدام حسابدار جهت واحد حسابداری یک رستوران

به حسابدار با تجربه جهت واحد حسابداری یک رستوران در تهران خیابان ورزا ( خالد اسلامبولی ) نیازمندیم. متقضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نموده یا از طریق فکس برای شماره زیر ارسال نمایند. آدرس ایمیل: hesabdarinv@gmail.com فاکس: ۰۲۱۸۸۷۱۲۰۴۴
استخدام حسابدار جهت واحد حسابداری یک رستوران

wolrd press news