استخدام دکتر داروساز در شرکت پخش سراسری داروگستر در تبریز

استخدام دکتر داروساز در شرکت پخش سراسری داروگستر در تبریز
شرکت پخش سراسری داروگستر در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در آذربایجان شرقی استخدام می نماید.  عنوان شغلی رشته تحصیلی مسئول فنی دکتر داروساز متقاضیان محترم میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید. (لطفا حقوق درخواستی خود را در رزومه عنوان نمایید.) آدرس ایمیل: darogostarbasir@gmail.com

استخدام دکتر داروساز در شرکت پخش سراسری داروگستر در تبریز

شرکت پخش سراسری داروگستر در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در آذربایجان شرقی استخدام می نماید.  عنوان شغلی رشته تحصیلی مسئول فنی دکتر داروساز متقاضیان محترم میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید. (لطفا حقوق درخواستی خود را در رزومه عنوان نمایید.) آدرس ایمیل: darogostarbasir@gmail.com
استخدام دکتر داروساز در شرکت پخش سراسری داروگستر در تبریز

خرید رنک گوگل

خبر جدید