استخدام سازمان بازرسی کل کشور در زنجان

استخدام سازمان بازرسی کل کشور در زنجان
فراخوان همکاري (ویژه استان زنجان) بازرسی‌کل استان زنجان در راستای انجام وظایف قانونی و توسعه نظارت بر دستگاه‌های مشمول بازرسی و با هدف تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در مقاطع تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر در رشته‌ها و تخصص‌های« مالی، حسابداری، بازرگانی، مدیریت بیمه و گمرک* و پزشک عمومی» از بین داوطلبان مرد واجد شرایط […]

استخدام سازمان بازرسی کل کشور در زنجان

فراخوان همکاري (ویژه استان زنجان) بازرسی‌کل استان زنجان در راستای انجام وظایف قانونی و توسعه نظارت بر دستگاه‌های مشمول بازرسی و با هدف تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در مقاطع تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر در رشته‌ها و تخصص‌های« مالی، حسابداری، بازرگانی، مدیریت بیمه و گمرک* و پزشک عمومی» از بین داوطلبان مرد واجد شرایط […]
استخدام سازمان بازرسی کل کشور در زنجان

خبرگذاری اصفحان

آخرین اخبار ورزشی