استخدام سه ردیف شغلی در شرکت مهر کویر در یزد

استخدام سه ردیف شغلی در شرکت مهر کویر در یزد
شرکت مهر کویر با سابقه طراحی سامانه های کنترل و اتوماسیون ریلی و دریایی جهت پروژه های آتی خود به چند نفر پرسنل با تخصص و قابلیت های ذیل در یزد دعوت به همکاری می نماید. ردیف  عنوان شغلی جنسیت تعداد شرایط احراز مزایا و ساعت کاری ۱ کارشناس الکترونیک یا سخت افزار آقا ۱ نفر […]

استخدام سه ردیف شغلی در شرکت مهر کویر در یزد

شرکت مهر کویر با سابقه طراحی سامانه های کنترل و اتوماسیون ریلی و دریایی جهت پروژه های آتی خود به چند نفر پرسنل با تخصص و قابلیت های ذیل در یزد دعوت به همکاری می نماید. ردیف  عنوان شغلی جنسیت تعداد شرایط احراز مزایا و ساعت کاری ۱ کارشناس الکترونیک یا سخت افزار آقا ۱ نفر […]
استخدام سه ردیف شغلی در شرکت مهر کویر در یزد

کرمان نیوز