استخدام شرکت پرداخت نوین آرین وابسته به بانک اقتصاد نوین

استخدام شرکت پرداخت نوین آرین وابسته به بانک اقتصاد نوین
فرم استخدام شرکت پرداخت نوین آرین شرکت پرداخت نوین، فعال در زمینه خدمات الکترونیک بانک اقتصاد نوین از افراد واجد شرایط در سمت های زیر دعوت به همکاری می نماید. ردیف سمت تعداد جنسیت مقطع/رشته تحصیلی سابقه کاری مرتبط تخصص و مهارت مورد نیاز ۱ کارشناس برنامه‌نویس ۴ مرد/زن کارشناسی/ ارشد کامپیوتر نرم افزار/ IT […]

استخدام شرکت پرداخت نوین آرین وابسته به بانک اقتصاد نوین

فرم استخدام شرکت پرداخت نوین آرین شرکت پرداخت نوین، فعال در زمینه خدمات الکترونیک بانک اقتصاد نوین از افراد واجد شرایط در سمت های زیر دعوت به همکاری می نماید. ردیف سمت تعداد جنسیت مقطع/رشته تحصیلی سابقه کاری مرتبط تخصص و مهارت مورد نیاز ۱ کارشناس برنامه‌نویس ۴ مرد/زن کارشناسی/ ارشد کامپیوتر نرم افزار/ IT […]
استخدام شرکت پرداخت نوین آرین وابسته به بانک اقتصاد نوین

گوشی موبایل