استخدام مدیر کارخانه،مدیر تضمین کیفیت،مدیر برنامه ریزی در قم

استخدام مدیر کارخانه،مدیر تضمین کیفیت،مدیر برنامه ریزی در قم
یک شرکت معتبر در زمینه تولید مصالح در استان قم به افراد متخصص برای شغل های زیر نیازمند است. ردیف عنوان شغلی شرایط احراز ۱ مدیر کارخانه کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، عمران، معدن، و رشته های مرتبط دارا بودن سابقه کار مرتبط ۲ مدیر بخش تضمین کیفیت مهندس صنایع مسلط به استانداردهای جهانی […]

استخدام مدیر کارخانه،مدیر تضمین کیفیت،مدیر برنامه ریزی در قم

یک شرکت معتبر در زمینه تولید مصالح در استان قم به افراد متخصص برای شغل های زیر نیازمند است. ردیف عنوان شغلی شرایط احراز ۱ مدیر کارخانه کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، عمران، معدن، و رشته های مرتبط دارا بودن سابقه کار مرتبط ۲ مدیر بخش تضمین کیفیت مهندس صنایع مسلط به استانداردهای جهانی […]
استخدام مدیر کارخانه،مدیر تضمین کیفیت،مدیر برنامه ریزی در قم