استخدام مونتاژکار،تعمیرکارصنعتی،تراشکار و فرزکار و نیروی تاسیسات در شیراز

استخدام مونتاژکار،تعمیرکارصنعتی،تراشکار و فرزکار و نیروی تاسیسات در شیراز
شرکت معتبر تولیدی صنعتی به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود و با رعایت شرایط مندرج در بخش شرایط احراز در شیراز استخدام به عمل می آورد. (متقاضیان باید ساکن شهر شیراز باشند) ردیف  عنوان شغلی  شرایط احراز ۵ مونتاژ کار فنی مسلط به مونتاژ ابزار آلات دقیق مانند گیربکس- موتور جعبه […]

استخدام مونتاژکار،تعمیرکارصنعتی،تراشکار و فرزکار و نیروی تاسیسات در شیراز

شرکت معتبر تولیدی صنعتی به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود و با رعایت شرایط مندرج در بخش شرایط احراز در شیراز استخدام به عمل می آورد. (متقاضیان باید ساکن شهر شیراز باشند) ردیف  عنوان شغلی  شرایط احراز ۵ مونتاژ کار فنی مسلط به مونتاژ ابزار آلات دقیق مانند گیربکس- موتور جعبه […]
استخدام مونتاژکار،تعمیرکارصنعتی،تراشکار و فرزکار و نیروی تاسیسات در شیراز