استخدام پست بانک ایران در سال 94 + تمدید زمان ثبت نام

استخدام پست بانک ایران در سال 94 + تمدید زمان ثبت نام
سوالات کاربران که توسط کارشناس وب سایت استخدام از مجری آزمون پیگیری شد : سوال : گرایشهای رشته کامپیوتر چرا مشخص نشده است؟ پاسخ: تمام گرایشهای رشته کامپیوتر حق شرکت در آزمون را دارند. سوال : چرا مواد آزمون تخصصی برای عنوان شغلی نگهبان مشخص نشده است؟ پاسخ: چون تمام رشته ها در مقطع کاردانی برای عنوان […]

استخدام پست بانک ایران در سال 94 + تمدید زمان ثبت نام

سوالات کاربران که توسط کارشناس وب سایت استخدام از مجری آزمون پیگیری شد : سوال : گرایشهای رشته کامپیوتر چرا مشخص نشده است؟ پاسخ: تمام گرایشهای رشته کامپیوتر حق شرکت در آزمون را دارند. سوال : چرا مواد آزمون تخصصی برای عنوان شغلی نگهبان مشخص نشده است؟ پاسخ: چون تمام رشته ها در مقطع کاردانی برای عنوان […]
استخدام پست بانک ایران در سال 94 + تمدید زمان ثبت نام

خرید بک لینک