استخدام کارشناس بازاریابی و فروش در شرکت سامان پژواک آسه

استخدام کارشناس بازاریابی و فروش در شرکت سامان پژواک آسه
شرکت سامان پژواک آسه در نظر دارد در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام نماید. عنوام شغلی جنسیت شرایط احراز مزایا کارشناس بازاریابی و فروش خانم با روابط عمومی قوی و پشتکار حقوق ثابت + پورسانت متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال و یا […]

استخدام کارشناس بازاریابی و فروش در شرکت سامان پژواک آسه

شرکت سامان پژواک آسه در نظر دارد در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام نماید. عنوام شغلی جنسیت شرایط احراز مزایا کارشناس بازاریابی و فروش خانم با روابط عمومی قوی و پشتکار حقوق ثابت + پورسانت متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال و یا […]
استخدام کارشناس بازاریابی و فروش در شرکت سامان پژواک آسه