استخدام کارشناس بازاریابی و فروش غرفه های نمایشگاهی در تهران

استخدام کارشناس بازاریابی و فروش غرفه های نمایشگاهی در تهران
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر بازاریابی و فروش غرفه های نمایشگاهی از واجدین شرایط زیر در تهران دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز شرایط استخدام کارشناس بازاریابی و فروش خانم/آقا با سابقه کاری جهت ارتباط با مشتری و پیگیری امور فروش با فن بیان قوی ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ٨:٣٠ […]

استخدام کارشناس بازاریابی و فروش غرفه های نمایشگاهی در تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر بازاریابی و فروش غرفه های نمایشگاهی از واجدین شرایط زیر در تهران دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز شرایط استخدام کارشناس بازاریابی و فروش خانم/آقا با سابقه کاری جهت ارتباط با مشتری و پیگیری امور فروش با فن بیان قوی ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ٨:٣٠ […]
استخدام کارشناس بازاریابی و فروش غرفه های نمایشگاهی در تهران

استخدام