استخدام کارشناس برنامه راهبردی،نظر سنجی،سخنران در تهران

استخدام کارشناس برنامه راهبردی،نظر سنجی،سخنران در تهران
یک شرکت معتبر در حوزه خدمات مشاوره مدیریت برای تکمیل نیروی انسانی، به افراد ذیل جهت همکاری در تهران نیازمند است. ردیف عنوان شغلی جنسیت تحصیلات مهارت های مورد نیاز سابقه کار شرح وظایف شغل ۱ کارشناس برنامه راهبردی خانم/آقا فوق لیسانس (ترجیحا دکتری) تمامی گرایش های مدیریت آشنایی کامل با فرآیند برنامه ریزی راهبردی […]

استخدام کارشناس برنامه راهبردی،نظر سنجی،سخنران در تهران

یک شرکت معتبر در حوزه خدمات مشاوره مدیریت برای تکمیل نیروی انسانی، به افراد ذیل جهت همکاری در تهران نیازمند است. ردیف عنوان شغلی جنسیت تحصیلات مهارت های مورد نیاز سابقه کار شرح وظایف شغل ۱ کارشناس برنامه راهبردی خانم/آقا فوق لیسانس (ترجیحا دکتری) تمامی گرایش های مدیریت آشنایی کامل با فرآیند برنامه ریزی راهبردی […]
استخدام کارشناس برنامه راهبردی،نظر سنجی،سخنران در تهران

عکس جدید اینستاگرام