استخدام کارشناس تولیدوتامین محتوا در شرکت پارسی جو در یزد

استخدام کارشناس تولیدوتامین محتوا در شرکت پارسی جو در یزد
موتور جستجوی پارسی جو در بخش تولید محتوا و در قالب یک وب سایت مجزا تصمیم به جذب نیروهای زبده،جوان و با انگیزه در زمینه ترجمه و تولید محتوای مرتبط با اهداف سازمانی(با حقوق و مزایای مکفی و مناسب) و مهارت های زیر در یزد دارد.  عنوان شغلی شرایط احراز  محتواگذار (در زمینه ترجمه و […]

استخدام کارشناس تولیدوتامین محتوا در شرکت پارسی جو در یزد

موتور جستجوی پارسی جو در بخش تولید محتوا و در قالب یک وب سایت مجزا تصمیم به جذب نیروهای زبده،جوان و با انگیزه در زمینه ترجمه و تولید محتوای مرتبط با اهداف سازمانی(با حقوق و مزایای مکفی و مناسب) و مهارت های زیر در یزد دارد.  عنوان شغلی شرایط احراز  محتواگذار (در زمینه ترجمه و […]
استخدام کارشناس تولیدوتامین محتوا در شرکت پارسی جو در یزد

خرید بک لینک