استخدام کارشناس فروش,مسئول دفتر مدیر عامل وسرپرست فروش

استخدام کارشناس فروش,مسئول دفتر مدیر عامل وسرپرست فروش
یک شرکت معتبر در صنعت تبلیغات از افراد واجد شرایط سمت‌های زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مزایا کارشناس فروش خانم/آقا آشنا به به تبلیغات محیطی دارای سابقه فروش روابط عمومی عالی ترجیحا مسلط به روانشناسی فروش ترجیحا آشنا به اصول و فنون مذاکره دارای خلاقیت در کار […]

استخدام کارشناس فروش,مسئول دفتر مدیر عامل وسرپرست فروش

یک شرکت معتبر در صنعت تبلیغات از افراد واجد شرایط سمت‌های زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مزایا کارشناس فروش خانم/آقا آشنا به به تبلیغات محیطی دارای سابقه فروش روابط عمومی عالی ترجیحا مسلط به روانشناسی فروش ترجیحا آشنا به اصول و فنون مذاکره دارای خلاقیت در کار […]
استخدام کارشناس فروش,مسئول دفتر مدیر عامل وسرپرست فروش