استخدام کارشناس فنی، اداری و حسابداری در شرکت معتبر صنعتی

استخدام کارشناس فنی، اداری و حسابداری در شرکت معتبر صنعتی
یک شرکت معتبر صنعتی جهت تکمیل کادر خود در دفتر تهران، حوالی خیابان مطهری از افراد واجد شرایط زیر به صورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید.  عنوان شغلی  شرایط احراز کد شغلی ستاد اداری و مالی فروش ترجیحاً دارای مدرک دانشگاهی حسابداری آشنا به امور اداری (نگارش اداری، پیگیری و…) دارای تسلّط نسبی […]

استخدام کارشناس فنی، اداری و حسابداری در شرکت معتبر صنعتی

یک شرکت معتبر صنعتی جهت تکمیل کادر خود در دفتر تهران، حوالی خیابان مطهری از افراد واجد شرایط زیر به صورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید.  عنوان شغلی  شرایط احراز کد شغلی ستاد اداری و مالی فروش ترجیحاً دارای مدرک دانشگاهی حسابداری آشنا به امور اداری (نگارش اداری، پیگیری و…) دارای تسلّط نسبی […]
استخدام کارشناس فنی، اداری و حسابداری در شرکت معتبر صنعتی

آپدیت نود32