استخدام گروه پترو صنعت جنوب در منطقه عسلویه

استخدام گروه پترو صنعت جنوب در منطقه عسلویه
گروه پترو صنعت جنوب در منطقه عسلویه از ردیف های شغلی مدیر پروژه تعمیراتی ، کارمند اداری ، پشتیبانی ، کارمند خدمات رفاهی ، مکانیک خودرو های سبک و کارمند hse با مدرک معتبر جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط اقدام به استخدام نموده است. عناوین شغلی: استخدام مدیر پروژه تعمیراتی استخدام کارمند […]

استخدام گروه پترو صنعت جنوب در منطقه عسلویه

گروه پترو صنعت جنوب در منطقه عسلویه از ردیف های شغلی مدیر پروژه تعمیراتی ، کارمند اداری ، پشتیبانی ، کارمند خدمات رفاهی ، مکانیک خودرو های سبک و کارمند hse با مدرک معتبر جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط اقدام به استخدام نموده است. عناوین شغلی: استخدام مدیر پروژه تعمیراتی استخدام کارمند […]
استخدام گروه پترو صنعت جنوب در منطقه عسلویه

اخبار دنیای دیجیتال