استخدام یک شرکت معتبر در چند استان

استخدام یک شرکت معتبر در چند استان
یک شرکت معتبر در امور فروشگاه های زنجیره‌ ای جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در  تهران و شهرستان ها به افراد با حداقل ده سال سابقه و مدرک تحصیلی لیسانس برای مشاغل  ذیل نیاز دارد . ردیف شغل مورد نظر استان محل خدمت  ۱  مسئول اداری و مالی  تهران  ۲  مسئول اداری  قزوین  ۳  مسئول انفورماتیک  تهران […]

استخدام یک شرکت معتبر در چند استان

یک شرکت معتبر در امور فروشگاه های زنجیره‌ ای جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در  تهران و شهرستان ها به افراد با حداقل ده سال سابقه و مدرک تحصیلی لیسانس برای مشاغل  ذیل نیاز دارد . ردیف شغل مورد نظر استان محل خدمت  ۱  مسئول اداری و مالی  تهران  ۲  مسئول اداری  قزوین  ۳  مسئول انفورماتیک  تهران […]
استخدام یک شرکت معتبر در چند استان

مرکز فیلم