استخدام ۳ ردیف شغلی در شرکت ایرساپرداز پاسارگاد

استخدام ۳ ردیف شغلی در شرکت ایرساپرداز پاسارگاد
شرکت ایرساپرداز پاسارگاد پیشرو در عرصه خدمات فروش اینترنتی، در راستای توسعه کادر نیروی انسانی خود از افراد واجد شرایط زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت/تعداد شرح وظایف شرایط احراز ۱ گرافیست و عکاس خانم/آقا(۱ نفر) عکاسی حرفه ای از کالاها و ویرایش توسط نرم افزارهای گرافیکی جهت انتشار […]

استخدام ۳ ردیف شغلی در شرکت ایرساپرداز پاسارگاد

شرکت ایرساپرداز پاسارگاد پیشرو در عرصه خدمات فروش اینترنتی، در راستای توسعه کادر نیروی انسانی خود از افراد واجد شرایط زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت/تعداد شرح وظایف شرایط احراز ۱ گرافیست و عکاس خانم/آقا(۱ نفر) عکاسی حرفه ای از کالاها و ویرایش توسط نرم افزارهای گرافیکی جهت انتشار […]
استخدام ۳ ردیف شغلی در شرکت ایرساپرداز پاسارگاد