استخدام ۴ ردیف شغلی جهت کادرفنی شرکت پژوهش و توسعه ناجی

استخدام ۴ ردیف شغلی جهت کادرفنی شرکت پژوهش و توسعه ناجی
شرکت پژوهش و توسعه ناجی جهت تکمیل کادر فنی خود در زمینه های زیر در تهران دعوت به همکاریمی نماید. ردیف عنوان شغلی شرایط احراز ۱  تحلیل گر و طراح مسلط به متدولوژی های Scrum, RUP, UML ۲  برنامه نویس جاوا مسلط به Java EE و تکنولوژی های Spring، Hibernate مسلط به مفاهیم شی گرایی […]

استخدام ۴ ردیف شغلی جهت کادرفنی شرکت پژوهش و توسعه ناجی

شرکت پژوهش و توسعه ناجی جهت تکمیل کادر فنی خود در زمینه های زیر در تهران دعوت به همکاریمی نماید. ردیف عنوان شغلی شرایط احراز ۱  تحلیل گر و طراح مسلط به متدولوژی های Scrum, RUP, UML ۲  برنامه نویس جاوا مسلط به Java EE و تکنولوژی های Spring، Hibernate مسلط به مفاهیم شی گرایی […]
استخدام ۴ ردیف شغلی جهت کادرفنی شرکت پژوهش و توسعه ناجی

ایرانی